KASAM
Boktips
Mina Reflektioner

Högsensitivitet

”Tack vare vår känslighet kan vi spela en väsentlig roll i denna värld.” ELAINE N. ARON
"Vi hör vad du säger, men vi hör och ser allt det andra också.” Prinsessan Märtha Louise och Elisabeth Nordeng


”Vad är högkänslighet – HSP – The Highly Sensitive Person?”

(Utdrag ur SFH-broschyr)

Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos mellan 15 och 20 % av alla människor och fördelar sig jämt mellan könen. Den vetenskapliga termen för högkänslighet är Sensory Processing Sensitivity, som syftar på att den mest utmärkande egenskapen hos högkänsliga är det djupa bearbetandet av intryck. Högkänsliga lägger märke till subtila saker och nyanser som andra människor normalt missar. Andra egenskaper kan variera i styrka från den ena högkänsliga personen till den andra. En del reagerar starkt på andra människors sinnesstämningar och känslor medan andra är mer sensoriskt känsliga (smak, lukt, syn, hörsel och känsel). Det kan i vissa situationer leda till överstimulering och stress, vilket i sin tur leder till behov av att dra sig undan och vila från alla sinnes- och känslointryck.

Även om det finns både introverta och extroverta personer bland högkänsliga är andelen introverta den dominerande (70 %). Vilka drag utmärker högkänsliga personer?
Flera positiva drag utmärker högkänsliga personer. De är ofta:

✔ empatiska
✔ samvetsgranna
✔ intuitiva
✔ visionära
✔ kreativa
✔ självständiga
✔ nyfikna
✔ icke-konformistiska
✔ djuptänkande
✔ hängivna

ELAINE N. ARON, amerikansk psykolog och forskare, är den som myntade begreppet högkänslighet (HSP – The Highly Sensitive Person). Elaine har forskat på högkänslighet i mer än tjugo år och har författat hundratals artiklar och åtskilliga böcker om ämnet. Idag har hon en betydande läsekrets i många länder, och hennes forskningsresultat har publicerats i ett flertal akademiska tidskrifter. Forskning på högkänslighet pågår idag vid en mängd olika institutioner över hela världen.

Är du högsensitivt begåvad och inte insett vilken superkraft det är, eftersom vi lever i en värld, som verkar ha glömt bort människans grundläggande behov? Behöver du stöd i dina insikter – hur du kan förhålla dig till den gåvan! Jag är själv högsensitiv och träffar många personer med detta personlighetsdrag bl.a. genom mitt engagemang i SFH-Sveriges förening för högkänsliga. Många företag skulle tjäna på att ha kännedom om HSP. Dessa högsensitiva personer ser saker som andra missar och fattar väl genomtänkta beslut. De kan vara de som först upptäcker en ohälsosam situation på en arbetsplats och initialt uppfattas som besvärliga, över tid kommer även andra att påverkas, vilket gör att problemet hade kunnat undvikas. Vill du/ni veta mer?! Vänta inte – boka en tid!

Läs mer på:

SFH – Sveriges förening för högkänsliga - http://hspforeningen.se
HSP-test - http://unpub.eclipse.homepagetool.ch/var/m_6/61/619/2330/7042292-wwwtest%20-%20Högkänslighet%20självtest.pdf
Else Marie Bruhner - http://hsperson.se
HSP Nätverk – http://www.hspsweden.eu/
Grytenius Group AB www.grytenius.com/
Leveby och Klar, podd – https://poddtoppen.se/podcast/1259299160/hsp-podden-med-leveby-klar
Ilse Sand - https://sensitiv-hsp.se
Elaine Aron - http://hsperson.com
Harriet Persson Inspirationskompaniet - https://www.inspirationskompaniet.se
Pia Rockström Stjärnvinden - http://piarockstrom.se
Helena Linnerborg - http://www.linnerborg.se


Marie Skärblom Hermansson
Samtalskonsulten Sensitivus
T: 0739-268126
E: samtalskonsulten@sensitivus.se
www.sensitivus.se
Innehar F-skattsedel – SE580715002301

För kurser, diplom, intyg och cv, se min LinkedIn.

Vänföretag:
Personlig Mental Tränare Helena Linnerborg, linnerborg.se
Harriet Persson, Inspirationskompaniet, inspirationskompaniet.se
Pia Rockström, Stjärnvinden, piarockstrom.se


Diplomerad Mentor i Psykosyntes – Huma Nova Psykosyntesuniversitet
Diplomerad Avspännings- och stresspedagog med kognitiv inriktning – Sverigehälsan AB
Utbildad i MBSR* – steg 1, 8 veckors kurs Center For Mindfulness, Katarina Lundblad, LevNU
Har också genomgått kurser i Mindful Self-Compassion, Baskurs i Mindfulness, Högkänslighet och diverse coachutbildningar
Kontaktperson i SFH Skåne, Sveriges förening för högkänsliga
*) Mindfulnessbaserad stressreduktion

Specialområden – samtal: Högkänslighet, Självmedkänsla, Efter en kris – privat/arbetsplats, Stress, Mental träning, Psykisk ohälsa, Mobbning

Copyright © Samtalskonsulten Sensitivus 2018