KASAM

Kontakt

Stress, Självmedkänsla, Kris, Högsensitivet, KASAM, Mindfulness, Mental träning, Psykisk ohälsa, Samtal


Kontakt

Vi måste bli sedda för att kunna se oss själva – det är avgörande att ha en känslomässigt engagerad kontakt för att vi människor ska må bra. Närvaro, empati och medkänsla! En god medmänniska! Känner du dig sedd? Finns det någon god medmänniska i ditt liv, som har den tid för dig, som du skulle behöva? Behöver du som är kvinna stöd av en samtalspartner? Behöver Ditt/Ert företag få information om HSP? Behöver Ditt/Ert företag stöd med individuella samtal, för att stärka er personal/klienter? Vänta inte!

Du/Ni är varmt välkomna att boka en tid per mail där Du/Ni når mig lättast. Jag har ett ambulerande kontor och kan vara upptagen i klientsamtal. Lämna Dina/Era kontaktuppgifter, gärna en liten kort beskrivning om vad mitt uppdrag/samtal ska inrikta sig på, prisuppgift eller om Du/Ni har några frågor, så kontaktar jag Dig/Er så snart jag har möjlighet.


samtalskonsulten@sensitivus.se


0739-268126

Marie Skärblom Hermansson
Samtalskonsulten Sensitivus
T: 0739-268126
E: samtalskonsulten@sensitivus.se
www.sensitivus.se
Innehar F-skattsedel – SE580715002301

För kurser, diplom, intyg och cv, se min LinkedIn.

Vänföretag:
Personlig Mental Tränare Helena Linnerborg, linnerborg.se
Harriet Persson, Inspirationskompaniet, inspirationskompaniet.se
Pia Rockström, Stjärnvinden, piarockstrom.se


Diplomerad Mentor i Psykosyntes – Huma Nova Psykosyntesuniversitet
Diplomerad Avspännings- och stresspedagog med kognitiv inriktning – Sverigehälsan AB
Utbildad i MBSR* – steg 1, 8 veckors kurs Center For Mindfulness, Katarina Lundblad, LevNU
Har också genomgått kurser i Mindful Self-Compassion, Baskurs i Mindfulness, Högkänslighet och diverse coachutbildningar
Kontaktperson i SFH Skåne, Sveriges förening för högkänsliga
*) Mindfulnessbaserad stressreduktion

Specialområden – samtal: Högkänslighet, Självmedkänsla, Efter en kris – privat/arbetsplats, Stress, Mental träning, Psykisk ohälsa, Mobbning

Copyright © Samtalskonsulten Sensitivus 2018