Självmedkänsla

Vill du må bra? Tyck om dig och öva på det!


Självmedkänsla

Självmedkänsla – Mindful Self Compassion – om att vara varm, vänlig och vilja sig själv väl. Träna att gilla sig själv i motgång, har blivit ett nytt sätt att må bra. När vi är mer accepterade inåt blir det möjligt att inte tycka att vi är så dåliga som vi tror eller som vi kanske blivit uppfostrade till att tänka, skriver Agneta Lagercrantz i sin bok 70 skäl till självmedkänsla. Ingen enskild faktor verkar höra så tydligt ihop med psykisk hälsa som självacceptans. De som inte dömer sig själva så hårt för fel och brister har mindre symtom på depression och ångest. Stress uppstår av självkritik och hjärnan behöver uppleva trygghet – självmedkänsla – för att reglera stressen. Självmedkänsla är att vara lika förstående mot sig själv som mot andra, som är med om svårigheter i livet.
Självmedkänsla kan därmed stoppa självkritik och förbättra relationen till dig själv och andra. Vi behöver lita på vår förmåga att få saker gjorda och på att vi har något att tillföra. Om vi själva tvivlar på vår förmåga kommer andra också att göra det. Behöver du bli vänligare och förstående mot dig själv – hitta självacceptans? Vänta inte – boka en tid!

Läs mer:
Katarina Lundblad LevNu - http://levnu.net
Agneta Lagercrantz - http://agnetalagercrantz.se/sv/
Christina Andersson – Compassion Lifestyle - https://compassionlifestyle.se


Övning: Medkänsla med mig själv
Skaffa dig ett sätt att fysiskt beröra dig med medkänsla, för att på samma sätt som med ord fysiskt stimulera ditt omsorgssystem - lugn & ro hormonet oxytocin. När du är ensam kan du, för att påminna dig om att visa medkänsla med dig själv, lägga en hand eller båda över mitten på bröstbenet/hjärtat och fokusera på beröringen där. I ett socialt sammanhang kan du i stället t.ex. lägga din ena hand på din andra hands handrygg eller underarm… Det viktiga är att du hittar ett personligt sätt som påminner dig om att visa medkänsla med dig själv när det är jobbigt. Andas djupa lugna andetag i din egen takt. Andas in kärlek & medkänsla till dig själv och andas ut tacksamhet och medkänsla till andra.

Marie Skärblom Hermansson
Samtalskonsulten Sensitivus
T: 0739-268126
E: samtalskonsulten@sensitivus.se
www.sensitivus.se
Innehar F-skattsedel – SE580715002301

För kurser, diplom, intyg och cv, se min LinkedIn.

Vänföretag:
Personlig Mental Tränare Helena Linnerborg, linnerborg.se
Harriet Persson, Inspirationskompaniet, inspirationskompaniet.se
Pia Rockström, Stjärnvinden, piarockstrom.se


Diplomerad Mentor i Psykosyntes – Huma Nova Psykosyntesuniversitet
Diplomerad Avspännings- och stresspedagog med kognitiv inriktning – Sverigehälsan AB
Utbildad i MBSR* – steg 1, 8 veckors kurs Center For Mindfulness, Katarina Lundblad, LevNU
Har också genomgått kurser i Mindful Self-Compassion, Baskurs i Mindfulness, Högkänslighet och diverse coachutbildningar
Kontaktperson i SFH Skåne, Sveriges förening för högkänsliga
*) Mindfulnessbaserad stressreduktion

Specialområden – samtal: Högkänslighet, Självmedkänsla, Efter en kris – privat/arbetsplats, Stress, Mental träning, Psykisk ohälsa, Mobbning

Copyright © Samtalskonsulten Sensitivus 2018