KASAM
Boktips

Tänkvärt

Citat kan ge insikter – det kan ett samtal också!


Tänkvärt – Du behöver inte en titel för att vara en ledare och förebild

Ibland hittar vi tänkvärda citat som ger oss nya insikter men även när vi utbyter åsikter och samtalar med andra, så kan det blixtra till. Om du har fastnat lite likt ett tunnelseende, så är det kanske dags att samtala med någon?! Se saker och ting från ett annat perspektiv! Vänta inte – boka en tid!


Du behöver inte en titel för att vara en ledare och förebild!
– Robin Sharma

När du släpper taget om gammalt bråte ökar din energi. Mindfulness är lättillgängligt. Förutsättningarna har du alltid med dig. Tag ett enda andetag, så är du i nuet! Det är ett kraftfullt verktyg som underlättar att leva utan inre stridigheter, trotsighet och kamp.
– Katarina Lundblad och Åsa Palmkron Ragnar i boken Fri från stress med Mindfulness – medveten närvaro och acceptens

Snällhet. Google gjorde en undersökning av de arbetsgrupper (180 st över hela världen) som arbetar mest effektivt – vad var den gemensamma nämnaren? Det handlade inte om kompetens eller gruppens sammansättning det handlade om snällhet. Snällheten skapade den psykologiska trygghet som Harvardprofessorn Amy Edmondson beskriver så här: ”Att man känner sig så trygg i gruppen att man vet att man inte riskerar att bli förödmjukad, straffad eller utslängd när man tar till orda.”
– Bob Hanssons bok Tankar för dagen – manual för ett snällare liv

Vart du än går är du där!
– Jon Kabat Zinn

Vi står inför en kommunikativ kris. Vår förmåga att förstå varandra har aldrig varit så dålig som idag. Samtidigt säger forskning att goda relationer är ett nödvändigt krav för lycka.
– Henrik Fexeus

Vi behöver lita på vår förmåga att få saker gjorda och på att vi har något att tillföra. Om vi själva tvivlar på vår förmåga kommer andra också att göra det.
– Mia Törnblom

När vi växer som människor, när vi tar ansvar för vår egen utveckling, blir vi mer närvarande och mer engagerade i mötet med andra. En person som är trygg i sig själv blir fri från självcentrerad oro och osäkerhet och kan ta plats i sitt liv på ett generöst och ansvarsfullt sätt.
– Mia Törnblom

Drivkraft behöver inte skapas. Den ligger latent och väntar på att få en riktning att ge sig av i.” Anders Haglund/Veckans Anders

”Stress är det moderna ordet för lidande.
– Andries Kroese

Mindfulness är hjälp till självhjälp.
– Marie Åsberg

I naturen förenar sig kropp och själ
– Marie

När den personliga kontakten ersätts med interaktion via skärmar verkar de sociala förmågorna försämras.
– Citerat från SvT-artikel/Greenfield

Mindfulness - Medvetenhet kräver bara att vi uppmärksammar och ser saker som det är. Den kräver inte att vi ändrar något. Meditation innebär att vända sig mot samhörighet och helhet precis som vid läkande och acceptans. Inget av detta kan tvingas av viljan. Du behöver bara skapa rätt atmosfär och sedan släppa taget.
– Jon Kabat Zinn


Marie Skärblom Hermansson
Samtalskonsulten Sensitivus
T: 0739-268126
E: samtalskonsulten@sensitivus.se
www.sensitivus.se
Innehar F-skattsedel – SE580715002301

För kurser, diplom, intyg och cv, se min LinkedIn.

Vänföretag:
Personlig Mental Tränare Helena Linnerborg, linnerborg.se
Harriet Persson, Inspirationskompaniet, inspirationskompaniet.se
Pia Rockström, Stjärnvinden, piarockstrom.se


Diplomerad Mentor i Psykosyntes – Huma Nova Psykosyntesuniversitet
Diplomerad Avspännings- och stresspedagog med kognitiv inriktning – Sverigehälsan AB
Utbildad i MBSR* – steg 1, 8 veckors kurs Center For Mindfulness, Katarina Lundblad, LevNU
Har också genomgått kurser i Mindful Self-Compassion, Baskurs i Mindfulness, Högkänslighet och diverse coachutbildningar
Kontaktperson i SFH Skåne, Sveriges förening för högkänsliga
*) Mindfulnessbaserad stressreduktion

Specialområden – samtal: Högkänslighet, Självmedkänsla, Efter en kris – privat/arbetsplats, Stress, Mental träning, Psykisk ohälsa, Mobbning

Copyright © Samtalskonsulten Sensitivus 2018