Min verksamhetsvision

Samtalets läkande kraft i en digital värld! Det är dags att hitta tillbaka till det fysiska samtalet!


Ystad & Malmö (med nära omnejd)

Min verksamhetsvision – Samtalets läkande kraft i en digital värld! Det är dags att hitta tillbaka till det fysiska samtalet!

Jag vill vara med och bidra till en bättre värld
– det mest hållbara ur mitt perspektiv sett är att skapa goda relationer – med mitt stöd kan du börja att skapa en god relation till dig själv genom meningsfulla samtal. Det krävs ett JAG för att bli ett VI. Självmedkänsla och självledarskap! Goda ringar sprids på vattnet! Vill du kunna skapa en god relation till dig själv? Vill du hitta ditt KASAM - känsla av sammanhang!?

Vi måste bli sedda för att kunna se oss själva!


Vi behöver hitta tillbaka till det värdefulla samtalet som skänker oss mening. Vårt förhållande till den digitala tekniken gör att vi succesivt förlorar kontakten med våra grundläggande behov. Den digitala tekniken hamnar ibland i vägen för andra saker som är viktiga för oss. Vi behöver ändra på det och hitta en hälsosam balans. Vi behöver meningsfulla samtal som stärker vårt sociala beteende. När vi skänker varandra vår fulla uppmärksamhet lär vi oss att lyssna, vi känner oss sedda, vi utvecklar vår förmåga till empati. Vi upplever glädjen när vi blir förstådda och hörda. Samtalet utvecklar vår förmåga till självreflektion – vår inre dialog med oss själva. Den som gör oss till den vi är – byggstenar från tidig utveckling - och som sedan följer oss genom hela livet. Vi behöver vara vänliga, tillåtande och ha tillit till oss själva - självmedkänsla och närvaro i nuet, för att hitta vårt lugn. Generositet och värme gör världen bättre och just nu behövs det mer än någonsin. Det är avgörande att ha en känslomässigt engagerad kontakt för att vi människor ska må bra. Det kan vara en nära relation, en vän, terapeut eller en samtalskonsult. Vänta inte - boka en tid!

1. Jag erbjuder kvinnor i alla åldrar - med behov av en närvarande samtalspartner - utvecklande och mänskliga samtal!
2. Jag informerar om personlighetsdraget högsensitivitet i mindre grupper/privat och företag. Jag har egna erfarenheter och 15-20% av alla människor föds med det. 1 av 5 – det är många!!
3. Jag erbjuder även stärkande individuella samtal på uppdrag av företag!
4. Jag erbjuder företag att få sin arbetsmiljö utvärderad ur ett högsensitivt perspektiv!

Boka en tid

Marie Skärblom Hermansson
Samtalskonsulten Sensitivus
T: 0739-268126
E: samtalskonsulten@sensitivus.se
www.sensitivus.se
Innehar F-skattsedel – SE580715002301

För kurser, diplom, intyg och cv, se min LinkedIn.

Vänföretag:
Personlig Mental Tränare Helena Linnerborg, linnerborg.se
Harriet Persson, Inspirationskompaniet, inspirationskompaniet.se
Pia Rockström, Stjärnvinden, piarockstrom.se


Diplomerad Mentor i Psykosyntes – Huma Nova Psykosyntesuniversitet
Diplomerad Avspännings- och stresspedagog med kognitiv inriktning – Sverigehälsan AB
Utbildad i MBSR* – steg 1, 8 veckors kurs Center For Mindfulness, Katarina Lundblad, LevNU
Har också genomgått kurser i Mindful Self-Compassion, Baskurs i Mindfulness, Högkänslighet och diverse coachutbildningar
Kontaktperson i SFH Skåne, Sveriges förening för högkänsliga
*) Mindfulnessbaserad stressreduktion

Specialområden – samtal: Högkänslighet, Självmedkänsla, Efter en kris – privat/arbetsplats, Stress, Mental träning, Psykisk ohälsa, Mobbning

Copyright © Samtalskonsulten Sensitivus 2018